• ■ ไม่มีคนขับรถมาทำงานแทนคนเดิม ตอนที่คนขับรถของบริษัทขาดงาน - ลาออก
 • ■ อยากจะเปลี่ยนคนขับรถ แต่ว่าก็ยังไม่สามารถหาคนขับรถที่ดีได้
 • ■ เพราะว่าการบริหารพนักงานขับรถทำได้ลำบาก จึงมีค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงสูง
 • ■ อยากจะปรับลดจำนวนคนขับรถลง
 • ■ อยากให้คนญี่ปุ่นเป็นคนอำนวยความสะดวกให้

บริษัทเรามีคนขับรถแทน Stand by ไว้ตลอดเวลา ทำให้เราสามารถรับมือกับการขาดงาน-ลาออกเนื่องจากการไม่สบายเป็นต้นได้อย่างฉับไว

ในการบริหารคนขับรถนั้น จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทาง และในด้านค่าใช้จ่ายนั้น หากใช้คนขับรถที่เป็นพนักงานของบริษัท นอกเหนือจากเงินเดือนแล้วบริษัทยังต้องรับภาระด้านเงินโบนัส, เงินชนเชยเมื่อเกษียณอายุงาน, ค่าจัดหาคน, ค่าประกันต่างๆ และสวัสดิการต่างๆอีกด้วย หากใช้บริการของบริษัทเรา จ่ายเฉพาะค่าจัดส่งคน จึงสามารถลดค่าใช้จ่ายค่าแรงได้ นอกจากนั้น ก็สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆได้ เนื่องจากว่าไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท

ที่บริษัทเรา เราจะไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่ผู้ใช้รถเดินทางไปบ่อยๆเป็นต้น จากลูกค้า แล้วก็คัดเลือกคนขับรถที่ใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้า โดยการสัมภาษณ์คนขับรถก่อนแล้วจึงตัดสินใจ เราจะทำการทดสอบความรู้เกี่ยวกับเส้นทาง, ข้อกฎหมาย, มารยาท, การดูแลรถเป็นต้น เราจะใช้เฉพาะคนขับรถที่มีผลการทดสอบสูงกว่าคะแนนมาตรฐานขึ้นไป ,ไม่มีประวัติอาชญากรรม , ไม่มีปัญหาจากการวินิจฉัยของโรงพยาบาลในความร่วมมือกับบริษัทเรา หลังจากใช้บริการของเราแล้ว ท่านสามารถเปลี่ยนคนขับรถกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะพอใจ

บริษัทเรา มีการจ้างระยะยาวโดยต่อสัญญาเป็นรายปี กับแบบสัญญาระยะสั้นไม่ถึง 1 ปี เราจึงสามารถรับมือกับเรื่องการเพิ่มขึ้นของคนที่มาปฏิบัติงานระยะสั้น กับผู้ที่มาปฏิบัติงานประจำได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทเรา มีคนญี่ปุ่นที่อยู่ประจำที่ศรีราชา โดยหน้าที่หลัก คือให้บริการด้านภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆ เช่น การอธิบายเนื้อหาสัญญาและการสั่งงานพนักงานขับรถคนไทย เป็นต้น กรณีที่ต้องการใช้บริการทั้งรถและคนขับ ทางเราจะแนะนำบริษัทเช่ารถขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นให้

แนะนำบริษัท

 • ■ชื่อบริษัท : มาซา เจแปน จำกัด 
 • ■ที่อยู่ : 26/11 หมู่ที่ 4 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
 • ■ เขตพื้นที่บริการ : ศรีราชา ,ชลบุรี ,พัทยา, ระยอง
 • ■บริหารงานโดย : นายมาซาฮีโร่ อาเบ สมาชิกสมาคมญี่ปุ่น ชลบุรี,ระยอง
 • ■เบอร์โทรศัพท์/เบอร์แฟ็กซ์ : 038-321-007 / 038-321-011
 • ■ก่อตั้งเมื่อ : มีนาคม 2555